ستاره‌های خوشه پروین در بین ابرها

تصویر و حق کپی : طاها قوچکانلو

هفت خواهر، خوشه پروین (Pleiades ) ، M45 نامی آشنا برای بسیاری از مردم است. در ادب پارسی و شعرهای بسیاری از این خوشه نام برده شده است و آن را زینت بخش آسمان می دانستند. این خوشه در صورت فلکی گاو جای دارد و می توان گفت که یکی از اجرام بسیار دیدنی اعماق آسمان است. این خوشه متشکل از ۱۰۰ ستاره است که از این بین بدون ابزار رصدی تنها ۷ الی ۹ عدد از آنها قابل مشاهده است. خوشه پروین در دسته‌ی خوشه های باز جای دارد و ستاره‌های آن همگی در یک سحابی متولد شده‌اند. تمامی ستاره‌های این خوشه در طیف B هستند و به رنگ آبی دیده خواهند شد. اما سحابی زیبای این خوشه در تصاویری که با نوردهی بلند مدت تهیه می شود خود را نشان می‌دهد. ضمناً فاصله‌ی این خوشه از ماه ۴۴۰ سال نوری است.

تصویر آینده : داس مه پیر