جدال کهکشانها

عکاس: رضا حکیمی

مسیه ۸۲ (یا ان‌جی‌سی ۳۰۳۴ یا کهکشان سیگار) یک کهکشان است که در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری و در صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد. مسیه ۸۱ نیز یک کهکشان مارپیچی در فاصله ۱۲ میلیون سال نوری از ما است که در همین صورت فلکی قرار دارد. ام ۸۱ به خاطر مکان جاگیریش در آسمان و هسته ی فعالی که دارد، سوژه ای جذاب برای ستاره شناسان است. قدر پایین این کهکشان و گستره ی آن در آسمان شب، ام ۸۱ را به یکی از اعضای محبوب فهرست مسیه برای آماتور ها هم تبدیل می کند.
در تصویر فوق کهکشان سمت چپ کهکشان مارپیچی M81 و کهکشان سمت راست کهکشان نامنظم M82 می باشد. این نمای زیبا نشان دهنده یک جنگ گرانشی بین این دو کهکشان عظیم در چند میلیارد سال گذشته است.در هر مرحله صد میلیون ساله نیروی جاذبه هر کهکشان بطور چشمگیری بر دیگری تاثیر دارد. بطور مثال در آخرین مرحله این جنگ جاذبه M82 باعث ایجاد امواج چگال و ناهمواری در اطراف M81 شده که نتیجه آن افزایش غنای بازوهای مارپیچ کهکشان M81 گشته است.