رصدخانهٔ ارمنستان زیر نور ماه

تصویر و متن : مهدی زمانی

این تصویر که در تابستان سال ۸۷ از رصدخانهٔ بیوراکان (رصدخانهٔ ملی ارمنستان ، Byurakan Astrophysical Observatory) گرفته شده، توانسته است به زیبایی آثر آلودگی نوری را بر رصدخانه های نزدیک به شهر ها نشان دهد . از چپ به راست تصویر، می بینیم که چطور رنگ آبی واقعی آسمان پرستاره جای خود را به رنگ زرد حاصل از آلودگی نوری می دهد. رنگ زرد ابرهای سمت راست تصویر به علت بازتاب آلودگی نوری شهر ایروان (پایتخت ارمنستان) می باشد. در سال های اخیر با تبدیل شدن روستا ها به شهر ها و شهر ها به کلان شهر ها، رصدخانه های نزدیک به محل زندگی انسان ها دچار خطری جدی شده اند. این رصدخانه که یکی از بزرگترین رصدخانه های منطقه به شمار می رود به علت نزدیکی به کلان شهر ایروان (Yerevan ) مشکلات فراوانی دارد. در مرکز تصویر بزرگترین گنبد رصدخانه ای مجموعهٔ بیوراکان قرار گرفته که یک تلسکوپ ۶/۲ متری را در خود جای داده است. البته نور زرد رنگی که این گنبد را روشن کرده، در واقع نور حاصل از غروب ماه می باشد. در سمت چپ تصویر و بر فراز یک درخت بومی، توده ای محو آلود قرار دارد که در واقع همان کهکشان آندرومدا است. با این که این کهکشان حدود دو و نیم ملیون سال نوری از ما فاصله دارد اما در آسمانی به دور از آلودگی نوری با چشم غیر مسلح هم دیده می شود.

تصویر آینده : لکه‌ی خورشیدی ۱۰۴۰ بزرگتر از زمین