سحابی کالیفرنیا

عکس: امیرحسین ابوالفتح

ویرایش: محمد رنجبران

سحابی کالیفرنیا ( NGC 1499) یک سحابی گسیلشی در صورت فلکی برساووش است ریشه نام این سحابی شباهت این سحابی با ایالت کالیفرنیا است.این سحابی حدوداً ۱۰۰۰ سال نوری تا زمین فاصله دارد.
این سحابی توسط ادوارد امرسون بارنارد و در سال ۱۸۸۴ کشف شد.

برای ایجاد این تصویر از پنج سری دیتا استفاده شده است.
ابتدا با داده‌های کانال طول موج باریک h-alpha(قرمز) و OIII (ابی-سبز) یک تصویر ایجاد گردید که بتواند سحابی مورد نظر را با رنگ نزدیک طبیعی آشکار کند. بعد برای آشکار سازی رنگ ستاره‌ها از ترکیب سه‌کانال رنگی آبی قرمز و سبز استفاده گردیده و بر روی تصویر زمینه‌ی موج باریک قرار گرفته است.

اگزیف:
(Data from @Amir H. Abolfath, (Amir.torgheh.ir
R G B 15180 sec Ha 12600 sec
OIII 10*600 sec
CCD camera STF8300M
Optic Vixen VSD100F3.8

Processed by Mohammad Ranjbaran
Stacking: deep sky stacker 4.1.1
Post processing: Adobe photoshop 14.0