مثلث تابستانی

عکاس: صابر کریمی

هنوز رسما تابستان در نیمه شمالی زمین از راه نرسیده، اما آسمان ما شروع به تابستانی کردن خود می کند. در این شبها مثلث تابستانی را می توانید در شرق پیدا کنید.

مثلث تابستانی یکی از مشهورترین شکل های آسمانی نیمکره شمالی آسمان است. راس های مثلث تابستانی سه ستاره دنب، نسر واقع، و نسر طایر هستند.

از مثلث تابستانی، به دلیل این که شکلی بسیار بارز در آسمان است می‌توان به عنوان راهنمایی برای یافتن سایر صور فلکی و اجرام آسمانی سود جست.  هنگامی که شما مثلث تابستانی را به عنوان هدف رصدی بکار می گیرید، همیشه می توانید راه شیری را در یک شب روشن و تاریک ببینید.

این واژه را در سال ۱۹۵۰ میلادی، سر پاتریک مور بر سر زبان ها انداخت ، اما برای اولین بار ستارهشناس اتریشی توماس اوسوالد در اواخر سال ۱۹۲۰ میلادی از این ستاره ها به عنوان مثلت بزرگ و در ۱۹۳۴ میلادی به عنوان مثلث تابستانی  یاد کرد. در حوالی نیمه شب در فصل تابستان “”مثلث تابستانی”” در سرسوی ناظران در عرض های شمالی کره زمین قرار می گیرد. همچنین در فصل بهار می‌توان مثلث تابستانی را نزدیک صبح مشاهده کرد. در فصل پاییز این مثلث در ساعات بعد از ظهر رویت خواهد شد. برای ناظران نیمکره ی جنوبی زمین مثلث تابستانی بصورت سروته و با ارتفاع کم از افق در فصل زمستان آنها مشاهده می‌شود.