دنباله‌دار ۴۶P/Wirtanen

عکاس: محمود کریمی

دنباله‌دار یک گوی سرگردان از گازهای منجمد، سنگ به همراه گرد و غبار است که در اندازه‌های مختلف (غیر قابل پیشبینی) در منظومه خورشیدی ما جای دارند ساختار دنباله‌دار شامل سه بخش هسته، گیسو و دم است. هسته بخش مرکزی آن است و از گرد و غبار، گاز و یخ ساخته شده‌ است. زمانی که دنباله‌دار به خورشید نزدیک می‌شود، یخ‌های موجود در هستهٔ آن تبخیر و تبدیل به ابر بزرگی پیرامون دنباله‌دار می‌شود که گیسو نام دارد.

Wirtanen دنباله داری کوتاه دوره از خانواده دنباله‌دارهای مشتری (دنباله‌دارهایی که تحت تاثیر نیروی جاذبه مشتری دوره گردش کمتر از ۲۰ سال به دور خورشید را دارند ) با دوره گردش ۵.۴ سال با ابعاد تقریبی ۱.۲ کیلومتر است و با چشم غیرمسلح، حداقل در آسمان تاریک قابل مشاهده می باشد. این دنباله دار هدف اصلی فضاپیمای اکتشافی آژانس فضایی اروپا با نام روزتا بود که با ۶۷P/Churyumov–Gerasimenko جایگزین گشت. نزدیکترین حالت به خورشید برای این دنباله دار در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ خواهد بود و نزدیکترین حالت به زمین تنها چند روز بعد، در ۲۶ آذر است. در نزدیکی ما، فاصله دنباله‌دار حدود ۳۰ برابر فاصله ماه (۷.۱ میلیون مایل یا ۱۱.۵ میلیون کیلومتر) خواهد بود. کنتراست این فاصله نسبت به نزدیکترین فاصله  دنباله‌دار ۲۱P/Giacobini-Zinner نسبت به زمین (۳۶ میلیون مایل یا ۵۸ میلیون کیلومتر) است. برآوردها نشان می‌دهد که ویرتانن ممکن است به قدر بصری ۳.۵ تا ۶ برسد. این که دنباله‌دار را به وضوح در ناحیه دید با چشم غیرمسلح قرار می‌دهد. در ۲۶ آذر ،  نزدیکترین حالت دنباله‌دار وریتانن به زمین کمتر از ۴ روز پس از نزدیکترین حالت دنباله‌دار به خورشید رخ می‌دهد.