نورگیر و راه شیری

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

کاروانسراهای ایران در دوره‌ی صفویه به اوج ساخت و ساز رسیدند. در این دوره تعداد بسیار زیادی کاروانسرا در مسیرهای اصلی ارتباطی ایران ساخته شد، که نشان از قدرت ایرانیان در ساخت بنا و سبک معماری دارد. در این بین کاروانسرای مرنجاب یکی از جذابترین کاروانسارهای ایران است. این کاروانسرا در حاشیه جنوبی دریاچه‌ی قم واقع شده است. مرنجاب از دهستان کویرات شهرستان آران و بیدگل و در ۵٠ کیلومتری شمال شرق مرکز این شهرستان قرار دارد. امروزه بسیاری از رصدگران آسمان شب به مرنجاب سفر می کنند تا نظارگر آسمان تاریک آنجا باشند. تصویر بالا نمایی از راه شیری بر فراز کاروانسرای مرنجاب است.