مشتری و راه شیری

تصویر از : بابک پرهیزکاری

این روزها سیاره‌ی مشتری در آسمان شب جذابترین جسم آسمانی است که دیدن آن توسط تلسکوپ لذت خاصی دارد. رصد قمرهای مشتری و ترسیم حرکت رقص گونه‌ی آنها می‌تواند پروژه‌ای کوچک برای هر ستاره‌شناس باشد. تصویری که امروز برای شما انتخاب شده راه شیری به همراه سیاره مشتری است. جالب است بدانید محل تصویربرداری باز هم در کنار کاروانساری مرنجاب است. مکانی که میعادگاه بسیاری از ستاره‌شناسان ایرانی شده است.