۳۶۰ درجه

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

نمایی از راه شیری، سیاره مشتری، و رصدگرانی که در حال دیدن زیبایی‌های آسمان هستند. تصویر امروز که برای شما انتخاب شده، توسط عکسهای پشت سرهم تهیه شده است و سپس توسط نرم افزار در کنار یکدیگر گذارده شده اند. با این روش عکاسی تصاویر ۳۶۰ درجه می توان تهیه کرد و دورتا دور را در آن به ثبت رساند.