رقابت صوفی

تصویر از : آرمان گلستانه

دو رقابت معروف در بین رصدگران آسمان شب در ایران وجود دارد، رقابت صوفی و مسیه. در این بین، رقابت صوفی به دلیل نام پارسی و زمان مناسب از طرفداران خاصی برخوردار است. رصدگران در یک شب رصدی می بایست توسط ابزارهای رصدی خود، بتوانند تعدادی از اجرام اعماق آسمان را شکار کنند و داوران آنها را تأیید نمایند. در پایان به برترین رصدگران به رسم یادبود هدایایی داده خواهد شد. رقابت صوفی در سال جهانی ستاره شناسی ۱۳۸۸، میهمان مردم شهر ستاره‌ها ( سعادت شهر ) بودند. تصویر بالا نمایشی از تلاش رصدگران برای یافتن اجرام اعماق آسمان است.