نقش نگاره و ستاره‌ها

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

نقش نگاره‌ها، آثار باقی مانده از انسانهایی که تلاش می کردند خود را به آیندگان معرفی کنند، در بسیاری از مناطق جهان وجود دارد. در ایران نیز تعداد بسیاری از اینگونه موارد دیده شده است که یکی از آنها با نام نقش نگاره‌های تیمره است. مکان تیمره در نزدیکی شهر خمین ( استان اصفهان ) قرار دارد و یکی از مکانهای جالب برای عکسبرداری از آسمان شب است. تصویر بالا نمایی از ستاره ها و سنگ نگاره‌ها است.

تصویر آینده : کهکشان آندرومدا