هلال ماه

تصویر از : امیر حسین ابوالفتح

وقتی واژه‌ی هلال ماه به گوش بسیاری از مردم و ستاره‌شناسان می رسد، به ناگاه به یاد ماه‌های رمضان و شوال می افتند و این موضوع نادرستی است که در بین مردم رواج یافته است. اما بهتر نیست با شنیدن واژه‌ی هلال ماه، زیبایی کمان، زمین تاب و رنگ افق در ذهن ما نقش ببندد؟ تصویر بالا را نگاهی بیندازید، رنگ افق، هلال باریک چه نمایی زیبا را بوجود می‌آروند؟

تصویر آینده : نگاهی به سوی آسمان