طبیعت در زیر چتر آسمان شب

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

تصویری که برای امروز انتخاب شده، بسیار حذاب و دیدنی است. سیاره مشتری، قلب العقرب، پلوکس و کاستور، فم الحوت و نصر طائر در بالای یکی از مناظر دیدنی زمینی دیده می شوند. درختی که از برف پوشده شده و تپه‌ای که با نور لامپ معابر روشن شده. همچین منظره‌هایی را دیدن و شکار کردن آن نیاز به درک صحیح از محیط اطراف ما دارد. این روزها هم هنوز سیاره‌ی مشتری در آسمان شامگاهی می تازد و یکی از سوژه‌های مناسب رصدی برای رصدگران آسمان شب است. پس فرصت را از دست ندهید…

تصویر آینده : دنباله دار لولین