دنباله‌دار لولین

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

لولین نام دنباله‌داری است که در ابتدای سال ۲۰۰۹ میلادی هیاهویی در بین ستاره‌شناسان به راه انداخت. لولین نخستین دنباله‌داری بود که در سال جهانی ستاره شناسی به پرنورترین حالت خود رسید. اما این دنباله دار درگیر حوادث بسیار جالبی شد. از دادن دم آن یکی از موارد بسیار مهم درباره‌ی این دنباله دار است. در روز ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۸۷ بود که گزارشهایی از جدا شدن دم آن به همجا مخابره شده و در ایران نیز برخی از عکاسان از آن تصاویری تهیه نمودند. تصویر بالا نمایی از دنباله دار لولین در بهمان‌ماه ۱۳۸۷ در کویر مرنجاب است.
تصویر آینده : خوشه‌ی M13 ( هرکول )