سحابی سر اسب

تصویر از : مسعود صفری
در اعماق آسمان شب اجرام غیر ستاره‌ای فراوانی قرار دارد. در این بین سحابی‌های تاریک توسط ابزارهای رصدی به سختی و در شرایط بسیار مطلوبی دیده خواهند شد. اما دی این بین سحابی معروف سر اسب که در صورت فلکی شکارچی ( جبار ) قرار دارد، از جلوه‌ی بسیار دیدنی برخوردار است. این سحابی در کنار ستاره‌ی زتا – شکارچی، که یکی از ستاره‌های کمربند جبار است، جای دارد. ساحبی سر اسب از غبار بین ستاره‌ای تشکیل شده و به دلیل اینکه در جلوی سحابی‌های نشری به نام NGC 2024 قرار دارد دیده می شود. این سحابی به واقع شبیه سر اسب است و بهترین راه برای دیدن آن استفاده از شیوه‌های عکاسی از اعماق آسمان است.

با عرض پوزش، به دلیل مشکلات فنی قادر به بروز رسانی وب سایت نبودیم.
تصویر آینده : رد ستاره‌های دور قطبی