رد ستاره‌های دور قطبی

تصویر از : بابک پرهیزکاری
رد ستاره‌های دور قطبی به همراه مناظر زمینی همیشه دیدنی و جذاب است. محور زمین که از دو قطب زمین عبور می کند، به سوی ستاره‌ای در آسمان نشانه رفته که نام آن را ستاره‌ی قطبی گذارده‌اند. اگر در تصویر بالا دقت کنید، می بینید که همه‌ی ستاره‌ها به دور این ستاره که در مرکز قرار دارد، در حال گردش هستند. اما با کمی دقت متوجه می شوید که خود ستاره‌ی قطبی نیز دارای گردش بسیار اندکی است. دلیل این موضوع، قرار داشتن نقطه‌ی شمال سماوی یا همان نقطه‌ی شمال دقیقاً بر روی ستاره‌ی قطبی نیست و تقریباً ۱ درجه با آن اختلاف دارد.
تصویر آینده : شهاب اسدی