برج رادکان و شهاب

تصور از : آریانا آهنگری
این بنا در فاصله ۷۴ کیلومتری شمال مشهد و ۲۶ کیلومتری شمال چناران واقع شده است. برج رادکان به ارتفاع ۲۵ متر، با بدنه استوانه ای و گنبد مخروطی شکل، اثری تاریخی مربوط به قرن هفتم هجری است. از عجایب معماری این برج شگفت انگیز و بی نظیر محاسبه جابه جایی ستاره‌ها است. به این صورت که اگر ستاره‌ای را در نوک برج در نظر بگیریم ، بعد از مدتی با جابه‌جایی ستار،ه یک هرم قائم الزاویه در راستای برج پدید می‌آید که با در نظر گرفتن زوایای آن می‌توان فهمید این ستاره در آسمان چقدر جابه‌جا شده است.

تصویر آینده: ایزدخواست