ستاره‌های درخشان در راه شیری

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

راه‌شیری در فصل تابستان چشم انداز جالبی را برای آسمان شامگاهی بوجود می‌آورد. اما به دلیل آلودگی نور بسیار زیاد شهرها این میراث آسمان، قابل دیدن نیست و به ناچار بسیاری از علاقه‌مندان برای دیدن آن به خارج از شهرها می‌روند. تصویر بالا نمایی از دو صورت فلکی ( نشانه‌های آسمانی ) معروف عقرب ( کژدم ) و قوس ( کمانگیر ) است. مرکز کهکشان را‌شیری در صورت فلکی قوس جای دارد و در این مکان توده‌ی مه آلود راه‌شیری بسیار روشتنر و دیدنی‌تر است. در تصویر بالا صورت فلکی عقرب به راحتی قابل مشاهده است و ستاره‌ی معروف و نروانی آن به نام قلب عقرب که یم غول سرخ است، به رنگ نارنجی دیده می‌شود. خوشه‌های بسیاری در این تصویر ثبت شده‌اند که می‌توان به M4، M7 ،M8، M20، M80، M6 اشاره کرد. این خوشه‌ها همانهایی هستند که شارل مسیه آنها را در فهرست خود قرار داد.

تصویر آینده : غول منظومه شمسی بر بالای زیگورات چغازنبیل