سیاره مشتری از نگاهی دیگر

تصویر از : خسرو جعفری زاده

سیاره مشتری، در آخرین روزهای فصل پاییز به افق غربی نزدیکتر می‌شود. اما کماکان رصد کردن این سیاره توسط ابزار رصدی، می‌تواند جذاب و دیدنی باشد. اما گذشته از رصدهای ساده و بدن هدف، می‌توان پروژه‌های بسیاری را انجام داد. رصد لکه‌ی مشتری، کشف لکه‌های جدید، رصد چگونگی چرخش کمربندهای قهوه‌ای رنگ، بررسی وضعیت قمرها و … برخی از پروژه‌هایی هستند که می‌توان در کنار رصدهای ساده، انجام داد. هم اکنون پروژه‌ای به نام پروژه رصد قمرهای مشتری در حال اجرا است که به بررسی وضعیت رقص قمرهای مشتری می‌‍پردازد.

تصویر آینده : برساووش مخزن سحابی‌ها