حلقه‌های زحل

تصویر از : شهریار داوودیان

یکی از دیدنی سیاره‌های سامانه‌‌ی خورشیدی، سیاره زحل ( کیوان ) است. از اولین سالهای ساخت تلسکوپ تا کنون علاقه‌مندی رصدگران به این سیاره، آن هم به دلیل حقله‌های بسیار روشن آن به اثبات رسیده. اولین بار جووانی دومنیکو کاسینی (Giandomenico Cassini) به بررسی دقیق این سیاره پرداخت و در سال ۱۶۷۵ توانست شکافی در بین حلقه‌های زحل را مشاهده کند. بعدها این شکاف به کاسینی معروف شد و امروزه بسیاری از رصدگران قادر هستند با ابزارهای متوسط رصدی این شکاف را مشاهده کنند. اما حلقه‌های این سیاره که ۲۹٫۵ برابر زمین است، جای فکر دارد. این حلقه‌ها از جنس یخ و غبار تشکیل شده اند و ۴۷۰۰ کیلومتر پهنا و در ۱۱۲۰۰۰ کیلومتری از سطح سیاره قرار دارند. این روزها سیاره‌ی زحل میهمان آسمان نیمه شب است و برای دیدن آن کافی است ساعت ۱ بامداد به دنبال پرنورترین جسم آسمانی در افق شرقی باشید.

تصویر آینده : شهاب جوزایی در بین سحابی‌ها