رد ماه و مشتری

تصویر از خسرو جعفری زاده

مقارنه‌ی ماه و مشتری پدید آورنده‌ی منظره‌ی زیبایی در آسمان شب بود. تصویر بالا نمایشی از این مقارنه بر فراز پل تاریخی شادروان در شهر شوشتر است. پلی که ساخته‌ی دوره‌ی ساسانی است و به دلیل مراقبت نشدن ان در طی ۲۰ سال گذشته بیشترین صدمات را دیده. این پل بر روی رودخانه‌ی کارون بنا شده و یکی از سوژه‌های جالب برای عکاسی از مناظر تاریخی و رویدادهای آسمان است.

تصویر آینده : راه شیری در ۳۶۰ درجه