ماه هلالی در کنار مشتری و قمرهایش

تصویر از : محمد سلطان الکتابی

مقارنه‌های ماه با سیاره‌ها همیشه دیدنی و جذاب بوده است. آخرین مقارنه‌‌ای که روی داد، مابین ماه و مشتری بود. اما این مقارنه با شب یلدا، طولانی‌ترین و مهمترین شب برای ایرانیان به وقوع پیوست. همانطور که می‌دانید سیاره‌ی مشتری دارای بیش از ۶۰ قمر است، که از این تعداد ۴ قمر به نامهای اروپا، گانیمد، کلیستو و یو توسط ساده‌ترین ابزارهای رصدی قابل دیدن هستند. اگر کمی در تصویر بالا دقت کنید، می توایند دو تا از قمرهای مشتری را در لحظه‌ی مقارنه مشاهده کنید.

تصویر آینده : نگاهی به آسمان از بلندای زمین