صورتهای فلکی زمستانی

تصویر از : خسرو جعفری‌زاده

به دلیل شفافیت بسیار بالای آسمان زمستان، صورتهای فلکی از جلوگاه بسیار زیبایی برخوردار هستند. بارزترین صورت های فلکی زمستانی، شکارچی ( جبار )، سگ بزرگ ( کلب اکبر )، سگ کوچک ( کلب اصغر )، دوپیکر ( جوزا )، ارابه ران و در آخر گاو ( ثور )، نام دارند که کمی پس از غروب خورشید قابل مشاهده هستند تصویر بالای نمایی از صورت فلکی جبار، و سگ بزرگ است که با کمی دقت می توانید پرنورترین ستاره‌ی آسمان شب، شباهنگ را در آن مشاهده کنید. صورت فلکی جبار نیز با کمربند، شمشیر و دو ستاره‌ی ابط‌الجوزا و رجل الجبار به آسانی قابل تشخیص است. این تصویر در یکی از شبهای سرد زمستان و در منطقه‌ی دشت لار تهیه شده است.

تصویر آینده : سر اسب در اعماق آسمان