هاله‌ی خورشید

تصویر از : خسرو جعفری زاده

هاله‌ی یخی خورشید یا ( Sun Halo ) یکی از پدیده‌های جوی زمین است که مواقعی رخ می‌دهد که دانه‌های ریز یخ در سطوح بالایی جو زمین و ( ارتفاع ۵ تا ۱۰ کیلومتری ) جو داشته باشد. نور خورشید در اثر برخورد با این دانه‌های یخی با معمولاً با زاویه‌ی ۲۲ درجه در اطراف خورشید ظاهر می‌شوند ولی در برخی موارد تحت زاویه‌ی بیشتر از ۲۲ درجه ظاهر می شود که به آن ستون نور می‌گویند. تصویر بالا نمایی از هاله‌ی یخی خورشید بر فراز کوه‌های البرز است. اما با کمی دقت می‌توانید هاله‌ی دوم را کمی بالاتر می‌توانید مشاهده کنید.

تصویر آینده : سحابی روزت از نگاهی دیگر