خط‌های سفید بر بالای درختان

تصویر از : آریانا آهنگری
رد ستاره‌ها بر فراز درختان زمستانی، نمایی زیبا از طبیعت و آسمان شب به ارمفان می آورد. تصویر بالا نمایی از رد ستاره‌ها است که به نظر می‌‍رسد همگی به دور ستاره‌ای در گردش هستند. نام این ستاره، ستاره‌ی قطبی است. ستاره‌ای که محور زمین به سوی آن قرار دارد و به همین دلیل به همه‌ی ستاره‌های نیمکره‌ی شمالی به دور ان در گردش هستند. ستاره‌ای که از نظر قدر و اندازه در حد متوسطی قرار دارد ولی در بین مردم به اشتباه آن را پرنورترین ستاره‌ی آسمان شب می‌دانند.

تصویر آینده : دورقطبی و شهاب نورانی