دورقطبی و شهاب نورانی

تصویر از : خسرو جعفری زاده

دور قطبی، نامی است که بر روی ستاره‌هایی گذاشته می‌شود که به دور ستاره‌ی قطبی در گردش هستند و هیچگاه غروب نمی‌کنند. تصویر بالا نمایی از دور قطبی است که در عرض جغرافیایی ۳۱.۵ درجه‌ای تهیه شده است. بنابراین ارتفاع ستاره‌ی قطبی در این منطقه هم برابر با ۳۱.۵ درجه است و ستاره‌هایی که در بین میل ۶۹ تا ۹۰ درجه‌ قرار دارند هیچگاه غروب نخواهند کرد. تصویر بالا ترکیبی از ۴۷۳ تصویر است که بر روی یکدیگر قرار داده شده و در یکی از آنها شهاب نورانی دیده می‌شود.

تصویر آینده : رصدخانهٔ ارمنستان زیر نور ماه