خورشیدگرفتگی و لکه‌ی ۱۰۴۰

تصویر از : احسان رستمی زاده

خورشیدگرفتگی ۲۵ دیماه ۱۳۸۸، رویادا بسیار جذابی برای رصدگران ایرانی بوده است. به صورتی که تعداد زیادی گزارش و تصویر از آن را می‌توانید در وب سایت آسمان شب ایران مشاهده کنید. اما در این بین، تصویر بالا نمایی بهتر از این رویداد را به نمایش گذاشته است. نمایی از گرفت جزئی خورشید و لکه‌ای با نام ۱۰۴۰ که به آسانی قابل دیدن است. این لکه در این روزها از وضعیت بسیار مناسبی برای رصد ( البته با رعایت نکات ایمنی ) برخوردار است. یادآور می‌شوم که گرفت بعدی در روز ۱۴ دیماه ۱۳۸۹ و به صورت جزئی است که در تمام ایران قابل دیدن است.

تصویر آینده : سحابی های زیبا در قوس