لکه‌های بزرگ بر سطح خورشید

تصویر و حق کپی : جواد توسجی

دو روز پیش لکه‌ای بزرگ بر سطح خورشید نقش بست که حتی توسط چشم غیر مسلح ( توسط فیلتر جوشکاری ) نیز دیده می‌شد. نام این لکه ۱۰۴۵ بود و بسیاری از رصدگران توسط ابزارهای رصدی و با رعایت نکات ایمنی به رصد آن پرداختند. در این بین این نوع لکه‌ها نشان از ورود خورشید به دوره‌ی بیشنه‌ی فعالیت‌ها دارد و باید منتظر دیدن لکه‌های بیشتری بر سطح خورشید و فعالیت‌های بیشتر آن باشیم.

تصویر آینده : هلال‌ماه در بین طاق‌ها