هلال‌ماه در بین طاق‌ها

تصویر و حق کپی : محمد سلطان‌الکتابی

معماری ایران از دیرباز دارای ویژگی‌های بسیار زیاد و متمایزی نسبت به دیگر مناطق جهان داشته است. در این بین معماری سنتی ایران که بیشنه‌ی آن به ۲۵۰۰ سال می‌رسد، یکی از بهترین نماهای ساختمان را بوجود آورد. طاق‌های سنتی ایرانی که عموم مردم اطلاعات بسیار کمی از آن دارند. آیا نامهای شاخ بزی، ۵ و ۷ کند، ۵ و ۷ تند، شاخ بزی کند به گوشتان خورده است؟ این نامهایی است که طاقهای سنتی ایرانی از زمان ساسانی‌ها تا به امروز داشته اند و نباید آن را به دوره‌ی ۱۳۰۰ ساله‌ی قبل وصل کرد. تصویر بالا نمایی از طاق‌های شاخ بزی کند است که در بین آنها هلال زیبای ماه به همراه زمین‌تاب آن دیده می‌شود.

تصویر آینده : خرس کوچک بر فراز درخت