خرس کوچک بر فراز درخت

تصویر و حق کپی : محمد جواد فهیمی

خرس کوچک و خرس بزرگ دو نامی که با ملاقه‌ی کوچک و بزرگ در بین مردم معروف است. این دو به دنبال یکدیگر در حال گردش به دور ستاره‌ی قطبی هستند و بهترین راهنما برای یافتن جهت شمال به شمار می‌روند. تصویر بالا نمایی از صورت‌فلکی خرس کوچک به همراه صورت‌فلکی قیفاووس است. قیفاووس هم به دلیل ستاره‌ی متغییر معروف خود به شهرت بسیاری رسیده است. ستاره‌ای که سرشاخه‌ی ستاره‌های متغییر قیفاووسی است.

تصویر آینده : طرح دستی از لکه خورشید