سحابی مرداب

تصویر و حق کپی : مسعود صفری

سحابی مرداب یا M8 نامی آشما برای رصدگران اعماق آسمان است. سحابی که در نزدیکی مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد و دیدنی‌ترین سحابی در این محدوده به شمار می‌رود. کشف این سحابی به سالها قبل از شارل مسیه باز می‌گردد. اولین بار جوانی باتیستا هودایرنی ( Giovanni Battista Hodierna ) در سال ۱۶۵۴ این سحابی را رصد کرد و پس از آن رصدگران دیگری نیز این سحابی را رصدکرده و به ثبت وضعیت غبارهای آن پرداختند. تا اینکه در سال ۲۳ می ۱۷۶۴ ( ۳ خرداد ۱۱۴۳ ) شارل مسیه موفق به دیدن این سحابی شد و آن را در فهرست خود جای داد. این سحابی با گستردگی ۹۰ در ۴۰ دقیقه قوسی ( اندازه ظاهری ) و ۱۴۰ در ۶۰ سال نوری ( اندازه واقعی ) در فاصله‌ی ۵۲۰۰ سال نوری از ما قرار دارد.

تصویر آینده : اسد در میان درختان