غروب مریخ، پلوکس و کاستور

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری‌زاده

سیاره‌ی مریخ این روزها در نزدیکی دو ستاره‌ی معروف به نام‌های پلوکس و کاستور جای دارد. دو ستاره‌ای که صورت‌فلکی دوپیکر ( جوزا ) را تشکیل می‌دهند.دوپیکر جایگاه دو جرم اعماق آسمان به نامهای سحابی سر اسکیمو و خوشه‌ی باز M35 است. تصویر امروز نمایی از غروب مریخ به همراه پلوکس و کاستور در دریاچه‌ی نمک ( کویر مرنجاب ) است.

تصویر آینده : لکه‌ی ۱۰۴۵ از نزدیک