لکه‌ی ۱۰۴۵ از نزدیک

تصویر و حق کپی : جواد دهقانی

در برخی موارد لکه‌های خورشید بسیار بزرگ و دیدنی می‌شوند و در بهترین زمان برای بررسی آنها بدست می‌آید. یکی از لکه‌هایی که در چند هفته‌ی اخبر برروی خورشید ظاهر شده است، لکه‌ی ۱۰۴۵ است. لکه‌ای که این روزها به قدری بزرگ شده است که حتی توسط چشم و عینک مخصوص رصد خورشید قابل دیدن است. یکی از پروژه‌هایی که رصدگران می‌توانند آن را دنبال کنند، ترسیم و یا عکاسی از لکه‌های خورشیدی است. در این حالت می‌توان اندازه و شکل لکه را نسبت به کل مساحت خورشید رسم کرد و در پایان هر ماه نموداری از آن تهیه کرد.

تصویر آینده : سیاره‌ی ناهید و تصویرش