سیاره‌ی ناهید و تصویرش

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده