هفت سین آسمانی

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

سال ۱۳۸۸ با همه‌ی ماجراهای ستاره شناسی جالبش به پایان رسید و از امروز سال ۱۳۸۹ که آن را می‌توان بهترین سال برای ستاره‌شناسی نامید آغاز شده است. سالی که از هر نظر مستعد برای پیشرفت علمی و تحقیق در دنیای ستاره‌شناسی است. آسمان‌شب همیشه موضوع جدید برای نشان دادن به علاقه‌مندان به خود دارد. هر بار با ظهور مقارنه، اختفا، خورشید و یا ماه گرفتگی، هلالا ماه و دنباله‌دارهای با شکوه، توجه همگان را به خود جلب می‌کند. سال ۱۳۷۶ بود که آسمان بهاری توسط دنباله‌دار هیل – باپ زینت داده شده بود و امسال نیز در انتظار رویداد دیگری نیز هستیم.

تصویر آینده : نشانه‌ای به سوی شباهنگ