نشانه‌ای به سوی شباهنگ

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده ( AstroPix )

ستاره‌ی شباهنگ یا شعرای یمانی، نورانی‌ترین ستاره پس از خورشید در آسمان است. ستاره‌ای که به تیشتر یا خدای باران در فرهنگ زرتشتی معروف است. ستاره‌ای آبی رنگ و بسیار نورانی که در پایین صورت‌فلکی جبار قرار دارد. شباهنگ با ۸٫۶ سال نوری یکی از نزدیکترین ستاره‌ها به کره زمین است. جرم شباهنگ ۲٫۴ برابر جرم خورشید است. قدر ظاهری آن منفی ۱٫۴۷ است. در قدیم با ظهور این ستاره‌ منتظر بارش باران بودند. اما امروزه به دلیل جا به جایی مکان اعتدال بهاری این ستاره دیگر نوید باران بهاری را نمی دهد. این ستاره‌ این روزها کمی پس از غروب خورشید در بالای افق جنوب غربی دیده می‌شود. تصویر بالای نمایشی از نشان دادن ستاره‌ی شباهنگ در آسمان شب کویر مرکزی ایران است که افق نیز توسط نور شهر کاشان روشن شده است.

تصویر آینده : چرخش آسمان بر فراز چهارطاقی نیاسر