هلال پیر و گنبد

تصویر و حق کپی : محمد سلطان الکتابی

هلال ماه در نخستین روزها و روزهای پایانی بسیار دیدنی و جذاب است. تصویر انتخابی امروز نمایی از هلال پیر ماه بر فراز میدان تاریخی نقش جهان اصفهان است. تصویری که در آن می‌توان ترکیبی از هنر و معماری پس از سلام در ایران با دنیای ستاره‌شناسی در آن را یافت.

تصویر آینده : غروب سیاره‌ها در شاخاب پارس