غروب سیاره‌ها در شاخاب پارس

تصویر و حق کپی : مهدی زمانی

تصویر انتخابی امروز نمایی از غروب دو سیاره‌ی ناهید و مشتری بر فراز شاخاب پارس است. نمایی که از ترکیب تعداد بسیار زیادی عکس تهیه شده و در در آن جزئیات بسیاری قابل دیدن است مانند، کشیتی یونانی که سال ۱۳۴۵ در سواحل این جزیره به دام افتاده و با نور شهر کیش روشن شده و امروزه یکی از مکانهای دیدنی به شمار میرود و یا نور کشتیهای در حال حرکت در افق. همه‌ی اینها بر روی شاخاب پارس جای دارند و از جاذبه‌های گردشگری ایران به شمار می‌روند.

تصویر آینده : راه شیری زمستانی