راه شیری زمستانی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری‌زاده

بسیاری از رصدگران آسمان‌شب علاقه‌ی زیادی به راه‌شیری در تابستان دارند، ولی راه شیری زمستانی جلو‌ه‌ی زیباتری دارد. ستاره‌های پرنوری مانند شباهنگ، شعرای شامی، ابط الجوزا، پلوکس و کاستور، رجل الجبار، عیوق و الدبران همگی زینت بخش آسمان زمستانی هستند و در این بین راه‌شیری نیز ( در آسمانی به دور از نور شهر ) به آسانی دیده می‌شود. تصویر امروز نمایی از دو صورت‌فلکی شکارچی ( جبار ) و سگ بزرگ ( کلب اکبر ) بر فراز بته‌ی خاری در منطقه‌ی کویر مرکزی ایران است.

تصویر آینده : عبور از مشتری