دو رصدگر و سه جرم آسمانی

تصویر و حق کپی : احسان صنایی اردکانی

شاید دیدن مناظر آسمانی برای هر انسان علاقه‌مندی دیدنی باشد. اما رصد و بررسی هلال ماه آن به دور از هیاهوی رویتگران هلال ماه، می‌تواند پروژه‍ای علمی باشد. در زمانی که ماه به شکل هلال و یا تربیع است، بهترین فرصت برای رصد عوارض سطحی ماه مانند کوه‌ها، دره‌ها و سایه‌های آنها است. اگر علاقه‌ به این موضوع و تحقیق در رابطه با آن را دارید، می‌توانید به کتاب فناوری تلسکوپها مراجعه کنید. در آخر این کتاب محاسباتی ساده و علمی را برای رصد عوارض ماه توضیح داده اند.

تصویر آینده : رد ستاره‌ها برفراز دریاچه نمک