راه شیری

تصویر و حق کپی : کیارش مشعوفی

با عرض پوزش به دلیل به روز نشدن وب سایت برای مدت چند روز، باید به آگاهی شما دوستان برسانم که مشکلات فنی این سایت رفع شده و از این پس تصاویر به صورت روزانه به نمایش در خواهد آمد.
راه شیری، نامی بسیار آشنا و تاریخی در دنیای ستاره‌شناسی است. نامی که از دیرباز بر روی نواری سفید رنگ در آسمان نهاده‌اند. این نوار سفید رنگ شامل میلیونها ستاره‌ است که خورشید نیز یکی از آنها است. به دلیل اینکه خورشید تقریباً در لبه‌ی کهکشان قرار دارد، ما می‌توانید به آسانی بیشتر ستاره‌های آن را مشاهده کنیم. در تابستان مرکز کهکشان راه شیری که بر اساس تخقیقات انجام شده، دارای سیاه‌چاله‌ای بزرگ است را در صورت فلکی قوس ( کمانگیر ) می‌توانیم ببینیم. اگر با سرعت نور در این کهکشان سفر کنیم، پس از ۱۰۰.۰۰۰ سال می‌توانیم از یک سو به سوی دیگر برویم! که این نشان از بزرگی آن دارد.

تصویر آینده : جزیره‌