زهره

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

نگین درخشان آسمان شامگاهی، سیاره‌ی زهره، این روزها کمی پس از غروب خورشید در بالای افق شرقی دیده می‌شود. این سیاره به همراه سیاره‌ی عطارد نمایی جالب را در افق پدید آورده اند که سوژه‌ی جالبی برای عکاسی است. عطارد کم کم فاصله‌ی خود را از افق کم خواهد کرد تا دوباره به ملاقات خورشید برود، اما سیاره زهره همچنان به جدایی از خورشید ادامه خواهد داد.

تصویر آینده : …..