دور قطبی

تصویر و حق کپی : فرزاد زمانفر

همانطور که شنیده‌اید، همه‌ی ستاره‌های آسمان نیمکره‌ شمالی به دور ستاره‌ای به نام ستاره‌ قطبی در حال گردش هستند. دلیل این موضوع نیز قرار گرفتن جهت محور زمین به سوی این ستاره‌ است. برخلاف تصور بسیاری از مردم، ستاره‌ی قطبی، ستاره‌ای معمولی از نظر روشنایی در آسمان است و پورنورترین ستاره‌ی آسمان نیست. تصویر بالا نمایی از چرخش ستاره‌ها به دور ستاره‌ی قطبی است.

تصویر آینده : بیشمار ستاره