روز ستاره‌شناسی

تصویر او حق کپی : فاطمه هاشمی

روز جهانی ستاره‌شناسی یکی از مهمترین رویدادهای جامعه‌ی آماتوری ایران است. در این روز علاقه‌مندان و مربیان ستاره‌شناسی ابزارهای رصدی خود را به میان مردم می‌آورند و آنها را در دیدن جهان اطرف خود سهیم می کنند. تصویر امروز نمایی از برگزاری روز ستاره‌شناسی در یکی از شهرهای ایران است که سیاره‌ی زهره نیز در بالای افق دیده می‌شود.

تصویر آینده : غروب شباهنگ