دنباله‌دار هیل باپ، نورافکن آسمان شب

تصویر و حق کپی : محمد رحیمی

سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ آسمان شب، میزبان دو دنباله‌دار بسیار جذاب و دیدنی به نامهای هیاکوتاکه و هیل-باپ بود. دنباله دارهایی که بسیاری از رصدگران آسمان شب در مناطق مختلف ایران به صورت تصادفی آنها را دیدند و پس از مدتی از نام آنها با خبر شدند! اما از بین این دو دنباله‌دار هیل-باپ جلوه‌ی بشتری داشت. دو کاشف آن به نامهای آلن هیل و توماس باپ آن را از قدر ۱۰.۵ در کنار خوشه کروی M70 ( صورت فلکی قوس ) یافتند. جالب است بدانید که این دنباله دار زمانی که در بین مدار سیاره زحل و مشتری بود با قدر ۱۰.۵ کشف شد و این نوید ظهور دنباله‌داری بسیار نورانی را می‌داد. سرانجام در زمستان ۱۳۷۵ و بهار ۱۳۷۶ دنباله دار هیل باپ در افق شامگاهی از قدر ۱- ظاهر شد و بسیاری از علاقه‌مندان را به وجد آورد. تصویر انتخابی امروز نمایی از این دنباله‌دار است که توسط دوربین آنالوگ ( فیلمی ) تهیه شده است.

تصویر آینده : کودکان و ستاره شناسی