کودکان و ستاره شناسی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

دنیای ستاره‌شناسی به اندازه‌ای زیبا و پاک است که بسیاری از کودکان،علاقه‌مند به دیدن و دانستن در این حوزه می‌شوند. امروزه یکی از برنامه‌های انجمن‌های مختلف آشنا کردن کودکان با آسمان شب از طریق برگزاری مسابقه نقاشی، استفاده از کتابهای مختلف، ترسیم صورتهای فلکی و … است که بازده بسیار خوبی را به همراه دارد. تصویر انتخابی امروز نمایی از یک کودک بسیار علاقه‌مند به تلسکوپ بود که برای ۱۰ دقیقه در حال بررسی تلسکوپ و دیدن از درون چشمی آن بود و این نشان از درک بالای برخی کودکان از آسمان شب است.

تصویر آینده : زهره در پس ماه