میراث ما در پناه آسمان شب

تصویر و حق کپی : حسین نوشیر

به جرأت می‌توان گفت که ایران کشوری سراسر مملو از میراث نیاکان است. در منطقه‌ی جنوبی رشته کوه زاگرس و در نزدیکی شهر سعادت شهر، سازه‌ای سنگی جای دارد که نیایشگاه بسیاری از ایرانیان است. مکانی که پادشاه ایران زمین و مرد عدالت خواهی به نام کورش بزرگ ( Cyrus the Great ) در آن آرمیده است. در مورد این پادشاه ایران زمین هر سخنی از نیکی بگوییم کم گفته‌ایم. نخستین پادشاهی را بر اساس چند ملیتی را بنا نهاد، انسانی به نام برده در زمان او وجود نداشت، جنگ داخلی در زمان او نبود. اما امروزه پس از گذشت ۲۵۰۰ سال آیا ما پاسدار این میراث هستیم؟ هم اکنون در هفته‌ی میراث فرهنگی به سر می بریم و جا دارد در اینجا نگاهی به گذشته، حال و آینده‌ی خود داشته باشیم و ببینیم که آیا فرزندان ما می‌توانند میراث خود را ببینند یا تنها باید به دیدن تصاویری از آن اکتفا کنند؟ تصویر انتخابی امروز نمایی از راه شیری، سیاره مشتری بر فراز مقبره‌ی کورش بزرگ است که میتوان آسمان شب را میراث دار آن دانست!!

تصویر آینده : آلودگی نوری