شب پرستاره در کاروانسرا

تصویر و حق کپی : بابک امین تفرشی ( TWAN )

در یکی از شبهای زمستان، آسمان تاریک و پر ستاره‌ی خرانق یزد، میزبان صورت فلکی جبار و ستاره‌ی نورانی شباهنگ بود. آسمانی که بسیاری از رهگزاران کویر ایران از دیدن ان به وجد می‌آمدند. جالب است بدانید به گفته برخی از مورخان در ایران ۹۹۹ کاروانسرا ساخته شده که تعداد زیادی از آن از بین رفته است. این کاروانسرا مانند دیگر داروانسراهای صفوی دارای پلان مربع شکل است که در چهار گوشه‌ی آن چهار طاق‌نما است. ورودی آن نیز بسیار بزرگ و دارای طاقهای ۵ و ۷ کند است که در نوع خود بسیار بی‌نظیر است. بخش خرانق در ۱۲۵ کیلومتری شمال شرقی شهر یزد و جز شهرستان اردکان محسوب می‌شود. خرانق بزرگ‌ترین بخش کشور است. کاروانسراها مکان‌هایی برای استراحت کاروان‌ها و رهگزران در ایران بوده.

تصویر آینده : طلوع ستاره‎‌ها در شب مهتابی