طلوع ستاره‎‌ها در شب مهتابی

تصویر و حق کپی : خسرو جعفری زاده

تصوری از رد طلوع ستاره‌ها در یک شب مهتابی را شاهد هستید. تصویری که در منطقه‌ی کوهستانی بین استنان خوزستان و لرستان تهیه شده است. نور ماه در این شب باعث روشن شدن زمین شده و به همین دلیل درختان و کوهستان به آسانی قابل دیدن هستند. منطقه‌ی های کوهستانی جایگاه بسیار مناسبی برای تهیه تصاویر زیر نور ماه است و تجربه‌ی ان را به علاقه‌مندان به عکاسی پیشنهاد می کنیم.

تصویر آینده : تلسکوپها، آماده‌ی رصد آسمان