ردهای قرمز

تصویر و حق کپی : سید حسین حسینی

تصویری از یک شب رصدی بسیار نفس گیر، شبی که رصدگران برای رقابت و به نمایش گذاشتن تجربیات خود گردم هم جمع می شوند. تصویر انتخابی امروز نمایی از برگزاری رقابت مسیه در سال جهانی ستاره شناسی است. رقابتی که در منطقه‌ی سه قلعه در استان خراسان جنوبی برگزار شد.

تصویر آینده : فرود ستاره ها بر بامها