شکوفه‌های سفید در زیر نور دایره البروج

تصویر و حق کپی : امیرحسین ابوالفتح ( TWAN )

تصویر آینده : —